Maandelijks archief: juni 2015

Kip (Valerie Bloom)

Standaard

Mama, alsjeblief, doe het niet,
neem niet die kip voor het avondeten.
We kennen die kip vanaf het ei.
Als enige ontsnapte zij
aan de kat zijn slachtpartij.
Toe, neem niet haar voor het avondeten.

Mama, alsjeblief, doe het niet,
neem niet die kip voor het avondeten.
Je zou ’t me vragen, jokmachien.
Ze is van jullie, zei je bovendien.
En morgen legt ze! Zul je zien.
En jij neemt haar voor het avondeten.

Mama, alsjeblief, doe het niet,
neem niet die kip voor het avondeten.
Doe Henriëtta dat niet aan.
In ruil voor haar koop ik voortaan
voor ons een hele diepvrieshaan.
Beloof: neem niet haar voor het avondeten.

Mama, wat zal ik blij zijn, geloof me,
als je Henny nooit neemt voor het avondeten.
En haar doe je ook een groot plezier.
O jee! Ik ril bij het idee dat hier
zomaar andermans lievelingsdier
klaargemaakt wordt voor het avondeten!

(Bron: Een Caribisch dozijn, Gedichten van ver gehaald voor jou vertaald; vertaling: Bas Rompa/lâle-Novib)

Welkom (Gil vander Heyden)

Standaard

Vanmiddag naar pa geweest.
Had er zin in.
Vrijaf vandaag.
Voor ma was het ok.

Het was stil om het huis.
Binnen zat een vreemde.
Ze zei: Hoy, ik ben Annie.
En ze gaf me een hand.

Pa kwam zó en of ik wou wachten.
Ik zei nee, ik kwam wel eens terug.
En struikelde in de gang
over de nieuwe mat.

Zo een met WELKOM er op.

(Bron: Een propje in mijn gezicht, gedichten/Roularta Books)

Naar buiten (C. Honigh)

Standaard

Och, mijn geleerde boeken,
Trezoren onzer taal,
Geef me oorlof, dat ik buiten
Eens eind’lijk ademhaal.

Die taal- en spellingskwesties
Zijn nuttig ja en fraai,
Maar ‘k word daarvan ten leste
Zo akelig suf en saai.

Geef me oorlof, – och, daar buiten
Wenkt mij de zonneschijn.
‘k Moet, waar de vog’len fluiten
En lui en ledig zijn.

‘k Moet Vader Vondels Wildzang
Eens zingen op mijn pad,
Zijn lied van ’t vrolijk vogelkijn,
Dat in de boomgaard zat.

Dat weet van Ur-vocalen
Noch enk’le of dubbele E,
En zingt toch even lustig,
Als ’t eens voor Vondel deê.

Moog’ Bilderdijk ook brommen,
En Grimm ook grimmig zien,
Dat ik hun acht’bre wijsheid
Daar buiten durf ontvliên –

Vaarwel toch, letterhelden,
Gij, Woordenboek incluis,
Geen heer van filologen
Houdt langer mij in huis.

Maar zorg, papieren strijders,
Als ge u alleen bevindt,
Dat gij elkaar niet vechtend
Met huid en haar verslindt.

Dat waar te fel mij straffen,
Omdat ik heb gefaald,
En ach, mijn kostb’re boeken
‘k Heb u . . . nog niet betaald.

Maar toch – of ’t ook gebeurde,
Mij wenkt de zonneschijn;
‘k Ga waar de vog’len fluiten
En lui en ledig zijn.

(Bron: Mijne Lente, Liederen)

Gedicht (Drs. P.)

Standaard

‘Ik was uit Azië geïmporteerd
Al spoedig had mijn baas, een winkelier
Mij aan een zondagsschooljuffrouw gesleten

En ach, ik heb niet veel te klagen hier
Ik zit behoorlijk warm en krijg te eten
Iets evenwel vergeef ik haar niet gauw

Het zijn de afgezaagde loze kreten
(Dag! Lekker koekje! Lorre! Koppiekrauw!
En meer nog) die dat mens me heeft geleerd

’t Is alles zo onrijp, zo braaf, zo saai…
Geef mij maar zeelui’, dacht de papegaai

(Bron: De tweede ronde, Literair tijdschrift)

Bezoekers 7 (Joke van Leeuwen)

Standaard

Volg ons volg ons allemaal
uit de recreatiezaal
elektronisch door de poort
naar het noorden naar de grond
waaronder korsten zijn gevonden
chroom van auto’s vuile hemden
en gedogende papieren
mieren sjouwen dode mieren
briefjes waaien door de struiken
één pot jam bevroren friet
knijpers vlugsaus uit een
pakje en een snipper
stripverhaal
volg ons achtervolg ons niet
naar een afgezet gebied
waar ze kaalgeslagen palen
heien in de klei en wij
zien dat kunnen daar niet bij
niet herkend wij dragen
pruiken om onze
schedel knellen
volg ons volg ons allemaal
tot de kostverloren brug

Maar wat doet ons een kanaal
Hoe zullen wij vertellen –

(bron: Laatste lezers/Querido)

eerste lezers (Bart Moeyaert)

Standaard

met opa naar zaal een.
hij heeft een stok.
ik geen.
hij wijst mij aan,
buigt naar me toe
en zegt: hier is het oud.
zo oud als jij
maar dan maal tien
ik zeg: dat wil ik zien.

met opa naar zaal twee.
hij koopt een boek.
ik niet.
het boek gaat over toen.
nu loopt u krom, zeg ik.
wat gaat u daaraan doen?
hij toont zijn hand en zegt:
zoek mij een boek van nu.
dan loop ik wel weer recht.

met opa in zaal drie.
hij wil een stoel,
ik wil een knie.
van hem krijg ik zijn schoot
en ook het boek van aap roos vis.
ik zeg: dat ken ik al.
hij zegt: dat kan geen kwaad
nu heb je wat je weet
en weet je waar het staat.

met opa naar zaal vier.
hij raakt mij kwijt.
ik hem.
pas na een uur
komt het weer goed.
hij is erg blij en zegt:
jij boft.
kijk hier, een boek over een man
die niet vond wat hij zocht.

met opa weer naar huis.
hij leest niet snel.
ik wel.
net als de aap, de roos, de vis
snak ik naar lettergrepen.
voor je het weet
zeg ik: dit is zaal een.
blijf in mijn buurt, want dit is groot
en ik ben oud.

(Bron: Gedichten voor gelukkige mensen/Em. Querido’s Uitgeverij BV)

De krekel en de mier (Max Nord)

Standaard

Een krekel die een zomerlang
Had doorgebracht met zang,
Zag toen de winter kwam
Haar broodplank zonder boterham:
Van vlieg of worm geen bete,
Niets had zij meer te eten!
De honger ging haar plagen,
Bij buurvrouw mier liep zij te klagen,
Vroeg haar een korrel graan
Te leen om te bestaan
Tot aan het nieuw seizoen.
Mijn beesteneer, zwoer zij, ik zal het doen,
‘k Betaal u in de lente
Het kapitaal terug en ook nog rente.
Een mier leent niet zo graag:
– Die fout zal zij niet gauw begaan –
Wat hebt u van de zomer dan gedaan?
Vroeg zij de hongerige maag.
Gezongen heb ‘k voor iedereen. Ik zing!
Gezongen? Ach! Dat is mooi, nou en of!
Als u nu dan eens dansen ging…

(Bron: ongepubliceerd. Opgenomen in: Gedichten lezen/Em. Querido)

Het logboek (Johanna Kruit)

Standaard

Vol van water was het boek
dat ik vanmiddag vond.
De zee heeft het gewassen
de wind heeft het gedroogd.
De doorgelopen teksten
sturen dromen naar mijn hoofd.

Het boek houdt mij gezelschap:
ik ben de kapitein
die naar het hoge Noorden vaart.
Hoe ver is het geheim?
De reizen die ik heb bedoeld
zijn al een beetje aangespoeld.

(Bron: Wat je voelt zit in je hoofd/Bakermat)