Categorie archief: Jean de la Fontaine

De krekel en de mier (Max Nord)

Standaard

Een krekel die een zomerlang
Had doorgebracht met zang,
Zag toen de winter kwam
Haar broodplank zonder boterham:
Van vlieg of worm geen bete,
Niets had zij meer te eten!
De honger ging haar plagen,
Bij buurvrouw mier liep zij te klagen,
Vroeg haar een korrel graan
Te leen om te bestaan
Tot aan het nieuw seizoen.
Mijn beesteneer, zwoer zij, ik zal het doen,
‘k Betaal u in de lente
Het kapitaal terug en ook nog rente.
Een mier leent niet zo graag:
– Die fout zal zij niet gauw begaan –
Wat hebt u van de zomer dan gedaan?
Vroeg zij de hongerige maag.
Gezongen heb ‘k voor iedereen. Ik zing!
Gezongen? Ach! Dat is mooi, nou en of!
Als u nu dan eens dansen ging…

(Bron: ongepubliceerd. Opgenomen in: Gedichten lezen/Em. Querido)

Advertenties