Tagarchief: hond

Dromen (Nannie Kuiper)

Standaard

Mijn slapende hond
ligt stil op de grond.
Maar plotseling
gaat hij bewegen:
hij snuffelt, hij zucht,
hij hapt naar de lucht —

hij heeft in zijn droom
iets gekregen.

Hij smakt en hij slikt,
hij jankt en hij hikt,
zijn poten gaan snel
heen en weer…

Opeens springt hij op
en schudt met zijn kop —
wat jammer,
nu droomt hij niet meer.

(Bron: Zo kan het ook/Leopold)

Scotch terrriër in een koffiehuis (Jan van Nijlen)

Standaard

Hij zit zoo rustig in het koffiehuis
Op ’t smalle bankje lusteloos te geeuwen,
Als een die, overal en nergens thuis,
Tevreden is, tot aan het eind der eeuwen,

Met ’t leven dat hem nimmer heeft bedrogen,
Zijn blijdschap spreekt uit ’t kwisplen van zijn staart
En gansch de vriendschap van zijn listige oogen
Groeit tot een glimlach in zijn ruigen baard.

Hij werd als ik in ’t Paradijs geschapen
in wilden staat en ligt voor zijn plezier
Thans in dit zeer voornaam café te slapen…

Een eender lot? Neen, wat men ook vertelle,
Ik ben beschaafd en dit onmondig dier
Kan voor zichzelf niet eens een glas bestellen.

(Bron: De Muze en de dieren/CPBNB)

Een winkel vol boeken (Marianne Busser/Ron Schröder)

Standaard

Er kwam in een winkel vol boeken een hond
die keek even rustig het winkeltje rond
hij vroeg aan de juffrouw – zeg heeft u misschien
een boek over poesjes – dat zou ik graag zien

Natuurlijk meneer, zei de juffrouw verrast
’t staat daar op die plank – bovenaan in de kast
heeft u -vroeg de hond- ook een trapje voor mij?
Dan klim ik erop want ik kan er niet bij

Hij pakte het boek en liep daarna weer t’rug
maar keek het niet in – hield het steeds op zijn rug
toen ging hij ermee naar de juffrouw en zei:
het is een cadeautje – cadeautje voor mij

(bron: Het grote liedjesboek/Van Holkema & Warendorf

Mijn hond (Johanna Kruit)

Standaard

Zoals je daar ligt
met alle losse eindjes ingestopt
en zo stil, zo ziek.

Hoe moet dat nou
als jij er niet meer bent.
Wie laat je uit?

Wat was je klein
toen je hier kwam.
Wat werd je groot

Ik zie me al lopen
met een lege hondenlijn.
Zul je gauw weer beter zijn,
ga je niet dood?

(bron: Als een film in je hoofd/Holland)