Tagarchief: Klaas Vakie

Klaas Vakie (A.D. Keet)

Standaard

Ik sal nou maar so saggies aan
naar bed toe gaan —
Mij ogies is al baje vaak,
Ik dwing àl om hul toe te maak —
Ik sal maar bed toe gaan.

Ik sal nou maar mij moeder kus.
En dan gaan rus —
Mij ogies is al baje moe,
Hul val van self al sommer toe —
Ik sal maar nou gaan rus.

Ik sal nou maar mij ogies sluit;
die lig is uit,
En haar gesig die sin ik tog,
Aan haar denk ik gedurig nog —
Al is mij liggie uit.

(Bron: Dichters uit Zuid-Afrika, opgenomen in: Kinderpoëzie, Leeuweriken/N.V. H. ten Brink’s Uitgeversmij)

Advertenties